တတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် “ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ”

အမိန့်ကြေညာချက်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကြေညာချက်အမှတ် (/၂၀၂)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း      ရက်
( ၂၀၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၁၅  ရက် )

တတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
“ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၁ ၊ ၁၇၂(ခ)၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၃ ၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၁)တို့အရ တတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို မကွေးမြို့၌ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက် ) အင်္ဂါနေ့ ၊ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

 

(ပုံ)ဦးတာ
ဥက္ကဋ္ဌ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်