“ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

အမိန့်ကြေညာချက်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၈)

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဝါခေါင်လဆုတ် (၉)ရက်နေ့

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့

 

 

“ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

 

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

 

 

 

                                                                              ဦးတာ

                                                                             ဥက္ကဌ

                                                                              မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး