ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ  ၂၀  ရက်

နိဒါန်း

၁။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂(က) အရ (၅.၁၀.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး(အဋ္ဌမနေ့)၌ လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်အရ ကော်မတီဝင်(၁၅)ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီသည် ဖွဲ့စည်းမှုပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အရ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီသို့လိပ်မူ၍ပေးပို့တင်ပြလာသော တိုင်ကြားစာ များအား ကြားနာစိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဤအစီရင်ခံစာသည် ကော်မတီမှ ကြားနာစိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာများ၊ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်မှုများနှင့် နယ်မြေ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအား ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၆ နှင့်အညီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြု တင်ပြချက်များအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ

၃။      ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတင်ခဲ့သည့်အချိန်မှ ယနေ့အထိ ကော်မတီသို့ ပြည်သူများထံမှ တိုင်ကြားစာအရေအတွက်ပေါင်း (၄၇၆)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီသည် အစည်းအဝေး(၂၉)ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပြီး မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းကြားနာပွဲ(၁၅)ကြိမ် ကျင်းပခဲ့၍ လွှတ်တော်ရုံးတွင် (၇)ကြိမ် ကြားနာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီသို့ ရောက်ရှိလာ သော တိုင်ကြားစာများအနက်မှ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု များ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ တိုင်ကြားစာ(၆၄)စောင်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာကော်မတီ များသို့ (၄)စောင်၊ စုစုပေါင်း(၆၈)စောင် လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီ၏အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်(၅)ခရိုင်သို့ တိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ကာယကံရှင်တိုင်ကြားသူများ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို သွားရောက် တွေ့ဆုံကြားနာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

နယ်မြေကွင်းဆင်း၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း

၄။      အထက်ပါသွားရောက်တွေ့ဆုံမှုများအပေါ် ကော်မတီမှအစီရင်ခံစာ (၅၉)စောင် ပြုစု၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီအနေဖြင့် ကွင်းဆင်းသွားရောက် ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းကို အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြအပ်ပါသည် –

စဉ်       ရက်စွဲ                                                         မြို့နယ်   

        (က)    ၁၂.၅.၂၀၁၆                                                             စလင်းမြို့နယ်

( ခ )   ၁၃.၅.၂၀၁၆                                                             မကွေးမြို့နယ်

( ဂ )   ၁၆.၅.၂၀၁၆                                                             မကွေးမြို့နယ်

(ဃ)    ၁၀.၇.၂၀၁၆ မှ ၁၁.၇.၂၀၁၆ အထိ                                 စလင်းမြို့နယ်

( င )   ၁၁.၇.၂၀၁၆ မှ ၁၂.၇.၂၀၁၆ အထိ                                 စေတုတ္တရာမြို့နယ်

( စ )   ၂၀.၇.၂၀၁၆                                                             မင်းတုန်းမြို့နယ်

(ဆ)    ၂၂.၇.၂၀၁၆(နံနက်)                                                   ရေနံချောင်းမြို့နယ်

( ဇ )   ၂၂.၇.၂၀၁၇(နေ့လယ်)                                                ချောက်မြို့နယ်

(ဈ)     ၂၈.၇.၂၀၁၆ မှ ၂၉.၇.၂၀၁၆                                         မကွေးမြို့နယ်

(ည)    ၁၄.၇.၂၀၁၆ မှ ၁၅.၇.၂၀၁၆ အထိ                                 ဂန့်ဂေါမြို့နယ်

( ဋ )   ၁၆.၇.၂၀၁၆                                                             ပခုက္ကူမြို့နယ်

( ဌ )   ၂၉.၈.၂၀၁၆                                                             ချောက်မြို့နယ်

( ဍ )   ၃၀.၈.၂၀၁၆                                                             မြို့သစ်မြို့နယ်

(ဎ )    ၂၈.၁၁.၂၀၁၆ မှ ၂၉.၁၁.၂၀၁၆ အထိ                             ပခုက္ကူမြို့နယ်

(ဏ)   ၃၀.၁၁.၂၀၁၆                                                           ချောက်မြို့နယ်

၅။      အထက်ဖော်ပြပါမြို့နယ်များသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် သော ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တိုင်ကြားသူများ၊ သက်ဆိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံကြားနာပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ မြို့နယ်များသို့သွားရောက်ရာတွင် တိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင် ခွင့်ဘောင်အတွင်းမှ လွှတ်တော်စဉ်းစားနည်းအတိုင်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်၍ တင်ပြလာသောစာများ အပေါ် တတ်နိုင်သရွေ့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ရည်ရွယ်ချက်များအထမြောက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်အား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား အောက်ပါအတိုင်း တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် –

(က)   အစိုးရအသစ်၏ မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်နေရသည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ
အနေဖြင့် ပြည်သူကိုဗဟိုပြုပြီး ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

( ခ )   တိုင်ကြားစာများပေးပို့လာမှုအပေါ် အပြစ်တင်လိုစိတ်ဖြင့် မဆက်ဆံကြရန်နှင့် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုကိုအခြေခံ၍ ဒီမိုကရေစီအလေ့အကျင့်များ ပျိုးထောင်ပေးသည့် သဘောမျိုးဖြင့် အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုပြသရင်း အမှန်တရားရှာဖွေလိုစိတ်ကို အခြေခံ၍ အဖြေရှာရှင်းလင်းသွားရန်၊

( ဂ )  ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကင်းရှင်းစွာပြုမူပြောဆိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

(ဃ)    ပြည်သူများကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများကို ညှိနှိုင်းအဖြေရှာသောပုံစံမှသည် အပြစ်ပေးအရေးယူသောအဆင့်ဆင့်တွင် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်များနှင့် ဌာနလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ်အခြေခံ၍ ပြတ်သားစွာ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

( င )   ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထူထောင်နေသော ယခုကာလတွင် ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကြီးများအပြင် ပြည်သူအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှ သာလျှင် အောင်မြင်နိုင်မည်ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများက သဘောပေါက်နားလည် စေရန်နှင့် စံနမူနာပြနေထိုင်ကြစေရန် စသည့်အချက်များကို ကျင်းပခဲ့သည့် ကြားနာပွဲများ၌ ကော်မတီဝင်များအနေဖြင့် စုပေါင်းတိုက်တွန်း ကြိုးပမ်းလျက်ရှိ ပါသည်။

အကြံပြုတင်ပြချက်များ

၆။      ကော်မတီအနေဖြင့် တိုင်ကြားစာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍  နယ်မြေကွင်းဆင်းပြီးကြားနာမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်းအကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည် –

(က)    မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများထံ  လိပ်မူပေးပို့၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီသို့ မိတ္တူပေးပို့ လာသော တိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သို့ဖြေရှင်းထားကြောင်းကို အစိုးရ အဖွဲ့မှ လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်ပေးပါရန်၊

(ခ)     တိုင်ကြားထားသောစာများတွင် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို တိုင်ကြား သည့်စာများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှဖြစ်စေ၊ အထူးတာဝန် ပေးသောအဖွဲ့များမှဖြစ်စေ စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်ပေးပါရန်နှင့် အဆိုပါတိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အမြန်ဆုံး အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန်၊

(ဂ)     ဝန်ထမ်းများ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများအား လိပ်မူထားသောတိုင်ကြားစာများ အပေါ် မည်သို့ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိရှိလိုသည့် ပြည်သူများ အား ပြန်လည်ရှင်းလင်း၍ အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ မှ ဤကော်မတီထံသို့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် အကြောင်းပြန်ကြားဆောင်ရွက် ပေးပါရန်။

နိဂုံး

၇။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီသည် ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်၏ မူလတာဝန်ဖြစ်သော ဥပဒေပြုခြင်း၊ အစိုးရအား စောင့်ကြည့်လေ့လာ ထိန်းညှိခြင်း၊ ပြည်သူကိုကိုယ်စားပြုခြင်းစသည့် အခြေခံတာဝန် (၃)ချက်အပေါ်တွင် တစိုက်မတ်မတ်ရပ်တည်ကာ ပြည်သူတို့မှ တိုင်ကြားလာသည့် အကြောင်းအရာများအား လွှတ်တော်စဉ်းစားနည်းအတိုင်း စဉ်းစား၍ ကော်မတီထံသို့ ပေးအပ်ထားသောတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရေးမှသည် ပြည်သူတို့၏ဘဝ လွတ်လပ်လုံခြုံမှုရှိလာစေရေးအတွက် ဦးတည်ကာ ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းစဉ် မှန်သမျှကို တရားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကော်မတီ၏အကြံပြု တင်ပြချက်များအား အောင်မြင်စေရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ယုံကြည် မျှော်လင့်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

                                                           တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ

                                                             အသနားခံစာများစိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ

                                                                      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်