ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး(၂၀.၆.၂၀၁၆)တွင်တင်သွင်းခဲ့သောအဆိုများ

ဒု-ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း/အဖြေများ

ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး(၂၀.၆.၂၀၁၆)တွင်တင်သွင်းခဲ့သောအဆိုများ

 

1st day (20.6.2016)