ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ (၂၇.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ

ဒု-ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း/အဖြေများ

4th day (27.9.2018)

4th day (27.9.2018)