ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဌမနေ့ (၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ

ဒု-ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း/အဖြေများ

6th day (1.10.2018)

6th day (1.10.2018)