ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ (၂.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ

ဒု-ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း/အဖြေများ

7th day (2.10.2018)

7th day (2.10.2018)