ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဌမနေ့ (၃.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ

ဒု-ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း/အဖြေများ

8th day (3.10.2018)

8th day (3.10.2018)