ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ
စဉ် 

ဥပဒေအမည်

ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေDownload
 

ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Download
 

၂၀၁၆ခုနှစ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Download
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေDownload
 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ်၊ဘဏ္ဍာရေးနှဏ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

Download
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေDownload
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေDownload
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေDownload
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဓါတ်မြေသြဇာ စနစ်တကျသုံးစွဲရေးနှင့် သဘာဝမြေသြဇာများ စနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေDownload
၁၀၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေDownload
၁၁၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေDownload
၁၂၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိ(၆)လ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေDownload