ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အစားထိုးပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်သည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

(ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်)

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 ၁။      အမည်                                                 –   ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်း

၂။      အခြားအမည်                                         –   မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   –   ကရင် / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –  ၁၂/ အစန(နိုင်) ၁၇၃၆၁၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                             –   ၆ . ၆ . ၁၉၈၂၊ (၄၆)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –  နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –   စိုက်ပျိုးရေးပညာသိပ္ပံဘွဲ့

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –   တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                                                      (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်                        –   ဦးမျိုးမြင့်၊ တိရိစ္ဆာဆေးကုဆရာဝန်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                  ၁၂ / အစန (နိုင်) ၁၁၇၇၁၀

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                        ကရင် / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်                          –   ဒေါ်ခင်စန်းရီ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –   ၁၂ / အစန(နိုင်) ၁၁၇၇၂၆

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                  –    ကရင်၊ ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –  ဒေါ်ဝါဝါသန်းထွန်း၊နည်းပညာတက္ကသိုလ်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –   ( မြစ်ကြီးနား) ၊ ၁ /မကနန(နိုင်) ၁၁၂၇၈၈

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်ည့်ဘာသာ                 ရှမ်း၊ တရုတ်၊ ဗမာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်/ အလုပ်အကိုင်                –  မောင်သန့်ဘုန်းသုတ၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –   အမှတ်(၁၆)၊ တပ်မတော်ဆေးရုံး၊
ကုတင်(၁၀၀)၊ မကွေးမြို့

 

  • ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ( ကြည်း ) ၏ (၁၄.၅.၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄ / ၈၀၄၄ /၂၅ / ဦး၃ အရ ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်းအား တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားအဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။