ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုတင်ပြချက်များပါဝင်သည့်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

Nation report (7-8-2018)