ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် ရေးရာကော်မတီများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ယနေ့အချိန်ထိ ရေးရာကော်မတီ (၁၂)ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရေးရာကော်မတီများကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၇၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၆၂ တို့အရ လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် ကော်မတီများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

 

စဉ်ဖွဲ့စည်း သည့်ရက်စွဲကော်မတီအမည်အဖွဲ့ဝင် ဦးရေမှတ်ချက်
၂၆.၂.၂၀၁၆လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ 
၂၆.၂.၂၀၁၆ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 
၂၆.၂.၂၀၁၆တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 
၁၃.၃.၂၀၁၆မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော် ကျင်းပခြင်း လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာလေ့လာညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ(၂၁.၆.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ရပ်နားပြီး
၁၆.၃.၂၀၁၆ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ 
၇.၄.၂၀၁၆တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများစိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၁၅ 
၈.၄.၂၀၁၆စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ 
၈.၄.၂၀၁၆စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကော်မတီ 
၈.၄.၂၀၁၆ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ 
၁၀၈.၄.၂၀၁၆သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာကော်မတီ 
၁၁၈.၄.၂၀၁၆အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဆိုင်ရာကော်မတီ 
၁၂၇.၁၀.၂၀၁၆ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ