ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် ယာဉ်၊ စက်ယန္တယားများ၏စက်သုံးဆီတောင်းခံမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား ကွင်းဆင်း လေ့လာဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

Budget (Planning) (5.10.2018)