ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း တွင်ပါ၀င်သော ဆည်၊ တမံ၊ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ နယ်မြေကွင်းဆင်း လေ့လာဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

Agribusiness (8.10.2018)