ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်စာရင်းပါတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်များရှိ ကော်မတီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ တင်ပြမှုစာရင်းများနှင့်ဆောင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်းများအား (၁၅-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ(၂၈-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ ကွင်းဆင်းစိစစ်ဆောင် ရွက်ခဲ့သည့်အပေါ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

Construction (9.10.2018)