ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အပေါ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေပြုရေးကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

2018-2019 Regional Plan (11.10.2018)