ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအတေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအားကွင်းဆင်းစိစစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ  ၂၀ ရက်

 

နိဒါန်း

၁။         မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂(က)အရ အပ်နှင်း ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့(၁၀၀၀)နာရီ အချိန်မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃)ရက်မြောက်နေ့တွင် လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်အရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။         တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၆)နှင့် (၃/၂၀၁၆) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ (၇.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၉.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ ပခုက္ကူခရိုင်နှင့် (၁.၆.၂၀၁၆)မှ (၃.၆.၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ မကွေးခရိုင်များသို့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၃။         ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သက်တမ်းကာလအတွင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ကော်မတီသို့ လွှတ်တော်မှ ပေးအပ်ထားသောတာဝန်များအတိုင်း အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။

ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ

(က)      ပခုက္ကူမြို့၊ ပညာရေးကောလိပ် အဆောက်အဦသည် နံရံများအနည်းငယ်အက်နေသည်မှအပ ကျန်အခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်ပါသည်၊

( ခ )     ရေလာလေး အ.မ.က  အခင်းနံရံများကွဲအက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၊

( ဂ )     ဆွဲကြီး အ.မ.က  အခင်းနံရံများ ကွဲအက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်၊

(ဃ)      ဆားကျင်းအ.မ.ကအခင်းများ၊နံရံများကွဲအက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၊

( င )     မြစ်ခြေတိုက်နယ်ဆေးရုံ အဆောက်အဦ ကောင်းမွန် ပါသည်၊

( စ )     ကံမရေကျော်သည် မြင့်နေပြီး အောက်တွင်ရေထွက်ပေါက် မရှိသဖြင့် ရပ်ကွက်ရှိ ပြည်သူလူထုများ ရေလွှမ်းမိုးပြီး အခက်အခဲတွေ့နေပါသည်၊

မြိုင်မြို့နယ်အတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ

၄။         (က)      ဂွေးပင် အ.မ.က သည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘတ်ဂျက်မှ ကျသောငွေဖြင့်ဆောက်လုပ်ခဲ့သော်လည်း
ယနေ့ထိတိုင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုမရှိသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်၊

( ခ)      မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသည် ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု အလွန်နည်းပါးပြီး အဆောက်အဦ အရည်အသွေးမှာ ညံ့ဖျင်း ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

( ဂ )     လက်ယက်မအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှစ်ထပ် RC ကျောင်းဆောင်မှာ အခင်းများ၊ နံရံများကွဲအက်ပြီး အဆောက်အဦမှာ ညံ့ဖျင်းကြောင်းတွေ့ရပါသည်၊

(ဃ)      ကိုင်းတောမဆေးရုံအဆောက်အဦမှာကောင်းမွန်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်အတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ

၅။         (က)      တင်ငုတ်ပြင်ရွာ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆောက်အဦမှာ အခင်းနှင့်နံရံများ
အလွန်အက်ကွဲလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်၊

( ခ )     ရေပြာရဲစခန်း၊ ကိုင်းလယ်ဆေးရုံ၊ ကိုင်းလယ်ရဲစခန်း (၆)ခန်းတွဲ အဆောက်အဦမှာ အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ခင်ရှည်ရွာ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မှာလည်း ကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ချောက်မြို့နယ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်

၆။         (က)      ဂွေးပင်အ.ထ.ကမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောက်လုပ်ခဲ့ သော်လည်း ပြီးစီးမှု
မရှိသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

( ခ )    ချောက်မြို့ အမှတ်(၅) ပျဉ်းမ အ.မ.က နှင့် အောင်မြေ ရပ်ကွက် အမက ကျောင်းမှာ အခင်း၊ အကာ၊ နံရံများ ကွဲအက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

( ဂ )     ကွက်သစ်အမှတ်(၃) အ.မ.က နှင့် ကြေးနီအ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းဆောင်သစ်မှာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဆင်ကကျေးရွာ အ.လ.က(ခွဲ) RC နှစ်ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်မှာ ကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ရေနံချောင်းမြို့နယ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်

၇။         ရေနံချောင်း ဒီဂရီကောလိပ်၊ တိုင်းရင်းဆေးရုံ၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့် ဆေးသိုလှောင်ရုံ တို့မှာ ကောင်းမွန်နေသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။

ပခုက္ကူခရိုင်နှင့် မကွေးခရိုင်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲရေးကော်မတီများ ဂိတ်ပိုင်ရှင်များ၊ ယာဉ်လုပ်သားများ၊ ကားပိုင်ရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များ

၈။         (က)      ယကက   ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးနှင့်  ပတ်သက်၍ဥပဒေ၊        နည်းဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်အောင်
ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

( ဥပမာ – (၂)ပတ်ကြိုတင်အသိပေးရမည်ကို(၂)ရက်တည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
တွေ့ရှိရပါသည်။ )

( ခ )    မြို့နယ် ယကက များအနေဖြင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များမှ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများသိရှိမှု အားနည်းချက်များအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူလျက် ဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

( ဂ )     ကော်မတီ၏ ရငွေများနှင့်ပတ်သက်၍ စနစ်တကျ ကောက်ခံထားခြင်းမရှိသည့်အပြင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သုံးငွေများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သုံးစွဲခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ပခုက္ကူခရိုင်နှင့် မကွေးခရိုင်အတွင်းရှိ ၂၀၁၅၂၀၁၆ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့သော အဆောက်အဦများ၏  အရည်အသွေးအား စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်အပေါ် သုံးသပ်ချက်များ

၉။         (က)      တင်ဒါစနစ်အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

( ခ )     BP, BQ Estimate နှင့် စာချုပ်စာတမ်းများအား ကော်မတီမှ သိရှိခွင့်မရရှိခြင်း၊ သုံးစွဲသောပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးအားနည်း ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိသူများ၏ ဝိသမလောဘများကြောင့် အရည် အသွေး ညံ့ဖျင်း သောအဆောက်အဦများ ဖြစ်နေခြင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

( ဂ )     ကြီးကြပ်သူကော်မတီများ၏ စစ်ဆေးကြပ်မတ်မှုအားနည်း ခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကော်မတီ၏ အကြံပြုတင်ပြချက်များ

၁၀။       ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အနေဖြင့် အကြံပြုတင်ပြလိုသည်မှာ –

( က )    တင်ဒါခေါ်ယူ၍ တာဝန်ပေးအပ်ရာတွင် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်မည့် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်၊ (ဥပမာ တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်များကို လုပ်ကိုင်ခွင့် မပြုရန်)၊

( ခ )     နာမည်ပျက်ရှိသောကုမ္ပဏီများကို တာဝန်ပေးအပ်မှုမရှိစေရေး တာဝန်ရှိသူများမှ စိစစ် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

( ဂ )     ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘတ်ဂျက်မှ ချထားပေးသော ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက်BP-BQ Estimate နှင့် စာချုပ်စာတမ်းမိတ္တူများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီထံသို့ ဖြန့်ဝေပေးထားသင့်ပါသည်၊

(ဃ)      သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီများက အဆောက်အဦဆောက်လုပ် နေသည့် ကန်ထရိုက်အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်၊

( င )     တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီမှ လည်းအခါအားလျော်စွာကွင်းဆင်းလေ့လာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်၊

( စ )     ဒေသခံကော်မတီများမှလည်းစနစ်တကျကွပ်ကဲကြီးကြပ်သင့်ပါသည်၊

(ဆ)      BOT စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လမ်း၊ တံတား၊ ကတ္တားများ၏ ကောက်ခံမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီသို့ နိုင်ငံတော်နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်မိတ္တူများကို သိရှိရန် ပေးပို့ထားသင့်ပါသည်၊

(ဇ)      နိုင်ငံတော်လမ်းပိုင်းများတွင်ထားရှိသော ကတ္တားများ၏အလေးချိန် မတူညီမှုများနှင့် မသမာမှုများကို တွေ့ရှိရသောကြောင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသော လုပ်ငန်းရှင်များကို နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနှင့် အထူးစိစစ်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

(စျ)       မကွေးတိုင်းအတွင်း လိုင်စင်မဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်/ ထော်လာဂျီများ အလွန်များပြား နေသောကြောင့် လိုင်စင်ရှိ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်/ ထော်လာဂျီ များမှာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာ တွင်  အခက်အခဲဖြစ်နေပါသည်။     သို့ပါသောကြောင့်      လိုင်စင်မဲ့သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကိုလိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ အခွန်ငွေရရှိမည့်အပြင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို များစွာ အထောက်အကူဖြစ်မည် ဟု အကြံပြုတင်ပြပါသည်။

(ည)      ပခုက္ကူခရိုင်နှင့် မကွေးခရိုင်အတွင်းရှိ ယကကများ၏ လေ့လာစစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များအရ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးကို အထောက်အပံ့မရှိသလို ပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အကျိုးပြုနိုင်စွမ်းသော ကော်မတီတစ်ခုအဖြစ် မတွေ့ရှိရသဖြင့်  နိုင်ငံတော်အတွက်        အခွန်ဘဏ္ဍာများရရှိအောင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြဌာန်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ပါ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အခန်း(၃)၊ ပုဒ်မ ၉(က)အရ ယကက အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

၁၁။       သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ လေ့လာသုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြု တင်ပြချက်များအား လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်ပါရန် တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

 

 

                                                                                                         ( မြင့်အောင် )

                                                                                                               ဥက္ကဋ္ဌ

                                                                             ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

                                                                                               မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်