ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် “ (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ”

အမိန့်ကြေညာချက်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး
ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၄) ရက်
( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၅ ရက် )

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
“ (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၄ ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၈ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၃ ၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) ၊ နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၁) တို့အရ ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို မကွေးမြို့၌ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် ( ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက် ) တနင်္လာနေ့ ၊ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

 (ပုံ)ဦးတာ
ဥက္ကဌ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်