ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ  ၂၀  ရက်

နိဒါန်း

၁။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကော်မတီကို (၅.၁၀.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး(အဋ္ဌမနေ့)တွင် လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်နှင့် အညီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီသည် ဖွဲ့စည်းမှုပါတာဝန်များအရ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် လျှက်ရှိရာ ဤအစီရင်ခံစာသည် မြို့နယ်များအတွင်းနယ်မြေကွင်းဆင်းရာမှ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက် များအားစုစည်း၍ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။      ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာပါအကြံပြုတင်ပြချက်များအား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၃။      တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီဝင်များသည် ဖွဲ့စည်းမှုပါတာဝန်များအနက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်စေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရမည်ဟူသောအချက်နှင့် အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှား ရောဂါနှိမ်နင်းရေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် သဘာဝမြေသြဇာများ စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည့် တာဝန်ပေးချက်များအရ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသုံးစွဲခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက်(၂၅.၁၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၃၀.၁၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ သရက်ခရိုင်၊ မင်းဘူးခရိုင်နှင့် မကွေးခရိုင်တွင်းရှိ မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ပါသည်။

စိစစ်တွေ့ရှိချက်

၄။      ကော်မတီအနေဖြင့် မြို့နယ်များရှိ စိုက်ပျိုးရေးဆေးဆိုင်များနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာအရောင်းဆိုင် များအား ကွင်းဆင်းလေ့လာရာ၌ မြေသြဇာဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ တွင်သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် အောက်ပါအချက်များအား လိုက်နာမှုမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးထုတ်ပိုးပစ္စည်း(Packing)ပေါ်တွင် ပါဝင်ရမည့်
တင်သွင်းထုတ်လုပ်သည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နံပါတ်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်မပါရှိခြင်း၊

(ခ)     မြေသြဇာ၏အသားတင်အလေးချိန်၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ မြေသြဇာတွင်
ပါဝင်ရမည့်အပင်အာဟာရဓာတ်ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြမထားခြင်း၊

(ဂ)     ထုတ်လုပ်ရာဒေသ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ၊
သိုလှောင်ထားရှိရမည့် နည်းစနစ်များ ဖော်ပြမထားခြင်း၊

(ဃ)    မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားသော သုံးစွဲရန်အညွှန်းစာ၊ သတိပြုရန်အချက်များ၊
ပါဝင်သော ဓာတ်ပေါင်းများ၏ အကျိုးအပြစ်များနှင့် သုံးစွဲရမည့်ရောဂါအမျိုးအစား
များ ဖော်ပြမထားခြင်း၊

( င )   ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် စျေးဆိုင်များပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် မြေသြဇာများ
ရောင်းချနေခြင်း၊

( စ )   ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ထောက်ခံချက်ဖြင့်သာ ရောင်းချနေခြင်း၊

(ဆ)    မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေး လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရသူများအနေဖြင့်
လည်း စည်းကမ်းနှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသော စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများကို
ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းမရှိဘဲ ပြည်ပမှတရားမဝင်တင်သွင်းလာသော တံဆိပ်အမျိုးမျိုး                  ကပ်ထားသည့် မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကိုသာရောင်းချနေခြင်း၊

( ဇ )   မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို တင်သွင်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်
ရရှိထားသူများအနေဖြင့်လည်း လက်တွေ့အခြေအနေတွင် လိုင်စင်ပါစည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိဘဲ တင်သွင်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုများ
ပြုလုပ်နေခြင်း၊

(ဈ)     မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများအား စစ်ဆေးရန်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသော
တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း။

အကြံပြုတင်ပြချက်

၅။      ကော်မတီအနေဖြင့် မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာစိစစ်တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည် –

(က)    စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးနှင့် မြေသြဇာများထုတ်လုပ်တင်သွင်း
ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေခြင်းများကို ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီဖြစ်စေရေးအတွက် အချိန်ကာလကန့်သတ်ပြီးဆောင်ရွက်ရန်၊

( ခ )   တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်များရှိ စျေးကွက်များတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ရောက်ရှိနေသော တရားမဝင်ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓါတ်မြေသြဇာများကိုလည်း ဆက်လက်၍ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု မပြုလုပ်စေရေးအတွက် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်ထား၍ တားဆီးဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

( ဂ )   စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့တိုးတက်ရန် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေး၊ သီးနှံအရည်အသွေးမြင့်မားစေရေး၊ စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီသော သဘာဝ မြေသြဇာများကို တောင်သူလယ်သမားများ စနစ်တကျသုံးစွဲစေရေးတို့အတွက် ပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(ဃ)    ပြည်ပမှ ဓါတ်မြေသြဇာတင်သွင်း သုံးစွဲမှုများလျော့နည်းစေရန်နှင့် သဘာဝ မြေသြဇာများ ပိုမိုထုတ်လုပ်သုံးစွဲစေရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် INGO, NGOအဖွဲ့များ၊ စိုက်ပျိုးရေးအင်အားစုများနှင့်ပူးပေါင်း၍ သဘာဝမြေသြဇာ များ စနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေး ဥပဒေပြဌာန်းပြီး သဘာဝမြေသြဇာများအား တောင်သူလယ်သမားများစနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရေး စီမံချက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

( င )   မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများအား စစ်ဆေးရန်တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်စေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

( စ )   ဆင်းရဲသောတောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် (၂၄)ပြည်ပါ မြေဆီအိတ်ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲသည့်အတွက် (၈)ပြည်/ (၁၂)ပြည်ပါသော မြေဆီပါကင်အိတ်များဖြင့် ထုတ်ပိုး ရောင်းချနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(ဆ)    ထို့အတူ ပိုးသတ်ဆေးများကိုလည်း ဆင်းရဲသောတောင်သူလယ်သမားများအဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် (၁)ဧက၊ (၂)ဧကသာ သုံးစွဲနိုင်သည့် ပါကင်ဘူးများဖြင့် ရောင်းချပေးနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်။

နိဂုံး

၆။      တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီအနေဖြင့် မြို့နယ်များသို့ မြေပြင်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာမှ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့် အထက်ဖော်ပြပါ တင်ပြချက်များအား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများ အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား များစွာအထောက်အကူပြုရာရောက်ရှိပြီး လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

 

                                                                                       စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်

                                                                        ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ

                                                                                မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်