ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀  ရက်

နိဒါန်း

၁။      ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍  မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီသည် ဖွဲ့စည်းမှုပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အရလည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရလည်းကောင်း၊ ပြည်သူများ၏ တင်ပြချက်အရလည်းကောင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာပါ သုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုတင်ပြချက်များအတိုင်း အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်

၃။      ကော်မတီသည် (၆.၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်စုစုလှိုင်၊ အောင်လံမြို့ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ အလုပ်သမား အခြေခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် ဦးသစ်လွင်အောင်နှင့် ဦးစိုးမိုးအောင်တို့ကိုဖိတ်ကြား၍ အလုပ်သမား သမဂ္ဂဆိုင်ရာများ လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေများ၊ အောင်လံမြို့နယ်၊ ဒုရင်္ဂဗိုလ် သကြားစက်ရုံ အလုပ်သမား အခြေခံအဖွဲ့အစည်း မှစာဖြင့်ပေးပို့၍ ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတရားဝင် ဖွဲ့စည်းခွင့်မရရှိခြင်း၊ ပင်စင်အာမခံချက် မရှိခြင်း၊ ရာထူးတိုးကိစ္စများတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း၊ လူမှုဖူလုံရေးစနစ်များအားနည်းခြင်း၊ စက်ရုံအစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသည့် အလုပ်သမားများ၏ စုကြေးငွေအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စေလိုခြင်းတို့ကို  ကော်မတီထံတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။

အကြံပြုတင်ပြချက်

၄။      ကော်မတီအနေဖြင့် အခြေခံအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များ၏ တင်ပြချက်များအပေါ် စိစစ်မှု များအရ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည် –

(က)    အောင်လံမြို့ အမှတ်(၁)သံမဏီစက်ရုံနှင့် ဒုရင်္ဂဗိုလ်သကြားစက်ရုံတို့မှ အလုပ်သမားများသည် အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆက်လက်မတည်ရှိတော့ဘဲ ၎င်းတို့၏အနေထားမှာ ရေရာမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန်၊

(ခ)     ခိုင်မာအားကောင်းပြီး ဥပဒေနှင့်အညီဖွဲ့စည်းသည့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ရှင်သန်ဖြစ်ပေါ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်၊

(ဂ)     အလုပ်သမားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများ၊ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များအားလုံး အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခြုံငုံပြီးသိရှိနိုင်ရေး တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်

၅။      (၁၇.၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့ (၁၈.၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့များတွင် မင်းလှမြို့၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်မျာသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များအရလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်များမှတင်ပြသော လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများ အရလည်းကောင်း လူဝင်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဌာနများသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးဦးစီးဌာနလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့် နိုင်ငံသားဦးစီးဌာနလုပ်ငန်း၊ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနလုပ်ငန်း၊ စီမံ/ ဘဏ္ဍာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ထုတ်ပေး ထားရှိမှုကို အောက်ပါအတိုင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ –

(၁)     မကွေးခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၁၆၄၉၄)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၆၀၂၀)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၁၀၄၇၄)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၂)     မင်းဘူးခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၇၀၇၃)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၃၁၈၃)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၃၈၉၀)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၃)     သရက်ခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၈၈၉၆)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၁၇၇၈)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၇၁၁၈)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၄)     ပခုက္ကူခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၂၁၄၈၁)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၄၀၉၃)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၁၇၃၈၈)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၅)     ဂန့်ဂေါခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၂၇၁၄)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၁၂၄၉)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၁၄၆၅)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၆)     တိုင်းဒေသကြီတစ်ခုလုံးအနေဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၅၆၆၅၈)ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၁၆၃၂၃)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေအတွက်မှာ (၄၀၃၃၅)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

( ခ )  အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ –

(၁)     မကွေးခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၁၅၅၇၇)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၁၇၄၂)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၁၃၈၃၅)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၂)     မင်းဘူးခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၈၂၁၄)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၁၉၃၉)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၆၂၇၅)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၃)     သရက်ခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၁၉၃၉၃)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၁၀၀၈)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၁၈၃၈၅)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၄)     ပခုက္ကူခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၁၈၇၁၁)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၁၄၇၁)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၁၇၂၄၀)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၅)     ဂန့်ဂေါခရိုင်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၁၃၈၃)
ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၁၀၃)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေ အတွက်မှာ (၁၂၈၀)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

(၆)     တိုင်းဒေသကြီတစ်ခုလုံးအနေဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးရန် စုစုပေါင်း(၆၃၂၇၈)ရှိပြီး၊ ထုတ်ပေးပြီးအရေအတွက်မှာ (၆၂၆၃)နှင့် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိအရေအတွက်မှာ (၅၇၀၁၅)ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

( ဂ )   အသက်(၁၀)နှစ်နှင့် (၁၈)နှစ် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးရာတွင် ထူးခြားသည့်
ကိန်းဂဏန်းများအဖြစ် ပခုက္ကူခရိုင်နှင့် သရက်ခရိုင်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးရန် ကျန်ရှိသည့်ပမာဏ မြင့်မားနေကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး အထက်ဖော်ပြပါ ကိန်းဂဏန်များသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားထုတ်ပေးရေး လုပ်ငန်းစီမံချက် အရ(၃၁.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ထိ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကိန်းဂဏန်း အနေအထားများဖြစ် ပါသည်။

(ဃ)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ထုတ်ပေးမှုလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာများအရောက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခြေခံပညာကျောင်းအထိ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အောင်မြင်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူလူထု ကျေနပ်မှုတိုးတက်လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။      လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော မင်းဘူးခရိုင်အတွင်း ဘင်္ဂါလီများ
ပြည်မအတွင်း ခိုးဝင်မှုမရှိစေရေး ပူးပေါင်းအဖွဲ့များဖြင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်၊

( ခ )   နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား ဧည့်သည်များကို ဗီဇာစည်းကမ်းအတိုင်း သွားလာစေရေး၊ သက်တမ်းကျော်လွန်နေထိုင်မှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်များ

၇။      အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုတင်ပြပါသည် –

(က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးရာတွင် အခြေခံပညာကျောင်းများ မိခင်နှင့်ကလေး
စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းများ၊ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူများ၊ စာရေးဝန်ထမ်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

( ခ )   ဥပဒေအရ ပြဌာန်းထားသော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းများ ထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို အမှန်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ပေးရန်၊

( ဂ )   ဥပဒေအရ နိုင်သားဖြစ်ခွင့်ရှိသူအားလုံးကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပေးနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်။

နိဂုံး

၈။      ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် ကော်မတီအစီရင်ခံစာတွင် ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုခဲ့သော ပခုက္ကူမြို့ ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားပြဿနာကို ဖြေရှင်းထားကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချ ကော်မတီရုံး၏ ၆.၂.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၀၀၀၂/ ၁/ တိုင်း/ စီမံ-၂၀၁၇(၀၃၂)ဖြင့် ကော်မတီသို့ မိတ္တူပေးပို့တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပဒေ ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၉။      ဤအစီရင်ခံစာကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာကော်မတီ သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၆ နှင့်အညီ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကော်မတီ၏ အကြံပြုတင်ပြချက်များအား အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

                                                                          အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

                                                                             ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာကော်မတီ

                                                                             မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်