ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားပြုပါတီ မှတ်ချက်
ဦးတာ စလင်း(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ
​ဒေါက်တာအောင်မိုးညို ပွင့်ဖြူ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဝန်ကြီးချုပ်
ဦးဇော်မျိုးဝင်း မြို့သစ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
​ဒေါက်တာခင်မောင်အေး နတ်မောက်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး
ဦးဇော်မင်း ​အောင်လံ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေး
နှင့်စည်ပင်သာယာ
ရေးဝန်ကြီး
ဦးမြင့်ဇော် ဂန့်ဂေါ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အလုပ်သမား၊
လူဝင်မှုကြီးကြပ်
ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီး
ဦးလှထွန်း ချင်းတိုင်းရင်းသား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ချင်းတိုင်းရင်းသား
များလူမျိုးရေးရာ
ဝန်ကြီး
ဦးကျော်ဌေး မကွေး(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
​ဒေါ်ခင်ချိုလတ် မကွေး(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၀ ဦးတင့်လွင် ​ရေနံချောင်း(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၁ ဦးသိန်းလှ ​ရေနံချောင်း(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၂ ​ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ​ချောက်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၃ ဦးစိုးဝင်း ​ချောက်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၄ ဦးဇော်မင်းထွန်း ​တောင်တွင်း(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၅ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင် ​တောင်တွင်း(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၆ ဦးသန်းဆွေ မြို့သစ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားပြုပါတီ မှတ်ချက်
၁၇ ဦးသောင်းရွှေ နတ်မောက်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၈ ဦးကျော်စွမ်းရည် မင်းဘူး(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၉ ဦးတင်ဆန်း ပွင့်ဖြူ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၀ ဦးသက်ခိုင် စလင်း(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၁ ဦးစန်းကြူ ငဖဲ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၂ ဦးခင်မောင်လွင် ငဖဲ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၃ ​ဒေါ်ညိုညိုဦး ​စေတုတ္တရာ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၄ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ​စေတုတ္တရာ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၅ ​ဒေါ်အေးယုမော် သရက်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၆ ဦးဇော်မိုးအောင် သရက်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၇ ဦးဇော်ဝင်း ကံမ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၈ ဦးမြင့်အောင် ကံမ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၉ ဦးတင်ဝင်း မင်းတုန်း(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၀ ဦးအေးလှိုင်ဦး မင်းတုန်း(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၁ ဦးလှိုင်မြင့်သန်း မင်းလှ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၂ ဦးမောင်ကို မင်းလှ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၃ ဦးတင်မောင်ဦး ဆင်ပေါင်ဝဲ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားပြုပါတီ မှတ်ချက်
၃၄ ​ဦးကျော်လွင် ဆင်ပေါင်ဝဲ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၅ ဦးအေးကျော် အောင်လံ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၆ ဦးဟန်ဇော်ဝင်း ပခုက္ကူ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၇ ​ဒေါ်ဇင်နီနီဝင်း ပခုက္ကူ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၈ ဦးတင်သောင်း ​ရေစကြို(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၉ ဦးမင်းဟန် ​ရေစကြို(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၀ ဦးသက်နိုင် မြိုင်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၁ ဦးဝင်းဌေး မြိုင်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၂ ဦးအောင်သန်း ​ပေါက်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၃ ​ဒေါ်မြင့်စန်း ​ပေါက်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၄ ​ဒေါ်သက်မွန်အေး ဆိပ်ဖြူ(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၅ ဦးကျော်ဆန်းအောင် ဆိပ်ဖြူ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၆ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း ဂန့်ဂေါ(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၇ ဦးဌေးဝင်း ထီးလင်း(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၈ ​ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အောင် ထီးလင်း(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၉ ဦးထင်လင်း ​ဆော(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၅၀ ဦးကျော်မြင့် ​ဆော(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်