ဒုတိယအကြိမ် အဆို/မေးခွန်းများ ( ၃-၄-၂၀၁၈ )

ဒုတိယအကြိမ် အဆို/မေးခွန်းများ

ဧပြီလ၃ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောမကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်ပခုက္ကူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှဒေါ်ဇင်နီနီဝင်းကပခုက္ကူမြို့နယ်မြို့ပေါ်(၁၅)ရပ်ကွက်မှမြို့နယ်နိမိတ်တိုးချဲ့၍ (၂၁)ရပ်ကွက်သို့တိုးချဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ရေးတင်ပြထားရှိမှုအားမည်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိ၍မည်သည့်အချိန်တွင်မြို့နယ်နိမိတ်တိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအားအတည်ပြုပေးမည်ကိုသိရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

 

အဆိုပါမေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမင်းဦးကဖြေကြားရာတွင်ပခုက္ကူမြို့Town Plan အဆိုပြုတင်ပြချက်များသည်မြို့ပြစီမံကိန်းအခြေခံသဘောတရားများနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိဘဲမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ် (မြေ/မြစ်ချောင်း/စိုက်ပျိုးမြေ/စိမ်းလန်းမြေ) စသည်တို့ကိုထိခိုက်မှုများစွာရှိစေသောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံရှိနေသောကြောင့်တင်ပြသည့်ပုံစံများအတိုင်းTown Plan ဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ်ခွင့်မပြုသင့်ကြောင်း၊ရေးဆွဲတင်ပြလာသောအကွက်ချမြေပုံ (Pilot Plan) အားမြို့ပြဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုပုံစံများနှင့်ညီညွတ်ခြင်းရှိစေရန်အတွက်ပြန်လည်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊အိမ်ရာလိုအပ်ချက်များ၊မြေကွက်လိုအပ်ချက်များကိုသိရှိစေရန်မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောအိမ်ရာစစ်တမ်းနှင့်ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာလိုအပ်ချက်ကောက်ယူသည့်ပုံစံများကိုကြိုတင်စာရင်းကောက်ယူထားရန်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊မြို့ပြနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲမှ၂၀၁၈ခုနှစ်ဧပြီလတွင်လာရောက်ကွင်းဆင်းလေ့လာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပါကြောင်း၊အဆိုပါမြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှတောင်းခံထားသောကြိုတင်ကောက်ခံရန်လိုအပ်သည့်စာရင်းဇယားအချက်အလက်များအားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ရပ်ကွက်များသို့ကြိုတင်ကောက်ခံပြီးပြန်လည်တင်ပြစေရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊မြို့ပြနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်)မှပခုက္ကူမြို့Town Plan အားစိစစ်ခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်း၊ညှိနှိုင်းအတည်ပြုခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီးပါကပခုက္ကူမြို့အားမူလ(၁၅)ရပ်ကွက်မှမြို့နယ်နယ်နိမိတ်တိုးချဲ့၍ (၂၁)ရပ်ကွက်သို့တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး၂၀၀၈ခုနှစ်၊ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၅၄)ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများကပခုက္ကူမြို့အားမူလ(၁၅)ရပ်ကွက်မှမြို့နယ်နယ်နိမိတ်တိုးချဲ့၍ (၂၁)ရပ်ကွက်သို့တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လိုပါကမြို့နယ်နိမိတ်တိုးချဲ့ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီလိုအပ်သည့်အထောက်အထားများဖြင့်အမှုတွဲတည်ဆောက်ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။