ပထမအကြိမ်နည်းဥပဒေများ

ပထမအကြိမ်နည်းဥပဒေများ

ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နည်းဥပဒေများ

စဉ် ဥပဒေအမည် ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန်      ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာ ထင်းစိုက်ခင်း နည်းဥပဒေ Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေ Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေးနည်းဥပဒေ Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေ Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံများကြီးကြပ်ရေး နည်းဥပဒေ Download