ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်း သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေး ဥပဒေ (မူကြမ်း) အပေါ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ် လေ့လာ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ      ရက်

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (   ) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၊ (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(     )နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေးဥပဒေ (မူကြမ်း)ကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူး ကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ငွေမှ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၂။       ယင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉၀(က)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၃၉(က) နှင့်အညီ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အနေဖြင့် ယင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အပေါ် စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၃၉(ခ)နှင့်အညီ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်တီ၏ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်

၃။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း)အား လေ့လာရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း အခန်း(၈)ခန်း ပါရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    အခန်း(၁)       အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်၊

( ခ )   အခန်း(၂)       ရည်ရွယ်ချက်များ၊

( ဂ )   အခန်း(၃)       တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး၊

(ဃ)    အခန်း(၄)       တိရစ္ဆာန်ထိန်းကျောင်းရေး၊

( င )   အခန်း(၅)       စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း၊ အယူခံခြင်း၊

( စ )   အခန်း(၆)       တားမြစ်ချက်များ၊

(ဆ)    အခန်း(၇)       ပြစ်ဒဏ်များ၊

( ဇ )   အခန်း(၈)       အထွေထွေ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်

၄။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရာတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း –

(က)    တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊

( ခ )   တိရစ္ဆာန်ထိန်းကျောင်းရေးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

( ဂ )   တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ဟန်ချက်ညီစွာ
ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊

(ဃ)    တိရစ္ဆာန်များတွင် ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့်
ဖြစ်ပွားသည့်အခါ စနစ်တကျထိန်းချုပ်နိုင်ရန်၊

( င )   တိရစ္ဆာန်မှ လူသို့ ကူးစက်ရောဂါများ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်
ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်၊

( စ )   မွေးမြူထုတ်လုပ်မှု အမျိုးအစားနှင့် ပမာဏအလိုက် ဇီဝလုံခြုံမှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်၍
ကျင့်သုံးလိုက်နာမွေးမြူစေရန်၊

(ဆ)    စားကျက်မြေများတွင် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းစေရန်၊

( ဇ )   တိရစ္ဆာန်များကို တမင်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမှ ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်
စောင့်ရှောက်ပေးရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်များမှာ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိရစ္ဆာန်
မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စားသုံးသူများ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် သားငါးများကို
လွယ်ကူစွာနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဝယ်ယူစားသောက်နိုင်ခြင်း၊ မွေးမြူသူများ
အနေဖြင့်လည်း ခေတ်မီနည်းစနစ်များဖြင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်
မွေးမြူဖြန့်ဖြူးနိုင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အပြည့်အဝ
ပေးနိုင်မည်ဖြစ်၍ အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်
ရရှိပါသည်။

၅။       ဤဥပဒေကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းအားဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လိုအပ်သည့် သားငါးရိက္ခာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်၍ ရောဂါဘယကင်းရှင်းသော သားငါးများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူ စားသုံးနိုင်မည့် အပြင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ အနေဖြင့်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ငွေတိုးတက် ရရှိစေနိုင်သည့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ပါသဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း အမှန်တကယ် ပြဋ္ဌာန်းသင့်သော ဥပဒေဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

 

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၆။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်  ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေးဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို မူအားဖြင့် သဘောတူပါသည်။

၇။       သို့ဖြစ်ပါ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

 

ဥ က္က ဋ္ဌ

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်