ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်အထိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုများ အခြေအနေ

ပ-အဆိုများ

ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်အထိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုများ အခြေအနေ

 အသေးစိတ်ဖတ်ရန်…….