ပြောင်းရွှေ့သွားသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကြီးဖြူဝင်းနေရာတွင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်သည့် ဗိုလ်ကြီးတင်မောင်လွင်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

၁။      အမည်                                                 –   ဗိုလ်ကြီးတင်မောင်လွင်၊ ကြည်း ၅၂၆၃၁

၂။      အခြားအမည်                                         –   မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   –   ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –  ၁၃/ နခန(နိုင်) ၀၆၅၂၆၅

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                             –   ၂၃ . ၇ . ၁၉၈၉၊ ( ၂၉ )နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –  ရန်ကုန်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –   မဟာနည်းပညာသိပ္ပံဘွဲ့ (ဓာတု)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –   တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                                                                                                    (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်                        –   ဦးစံမြတ်၊ တပ်ကြပ်ကြီး ( ငြိမ်း )

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                  ၁၂ / အခန (နိုင်) ၀၁၀၇၇၃

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                        ပလောင် / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်                          –   ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –   ၁၂ / သဃက(နိုင်) ၁၂၈၆၉၄

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                  –    ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –  ဒေါ်နီနီဝင်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –   ၅ / မရန(နိုင်) ၁၇၂၉၄၉

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်/ အလုပ်အကိုင်                –        –

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –   ရတနာသိင်္ဂီကုမ္ပဏီ၊ စွမ်းစော်ရပ်ကွက်
မူဆယ်မြို့

  • ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ( ကြည်း ) ၏ (၁၄.၁.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၁၅ / ၈၀၄၄ /၂၅ / ဦး၃ အရ ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်းအား တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားအဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။