ပြောင်းရွှေ့သွားသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်းနေရာတွင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်သည့် ဗိုလ်ကြီးနေလွင်ထူး၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 ၁။      အမည်                                                 –   ဗိုလ်ကြီးနေလွင်ထူး၊ ကြည်း ၅၁၈၄၉

၂။      အခြားအမည်                                         –   မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   –   ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –  ၁၂ / အစန(နိုင်) ၁၆၉၇၀၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                             –  ၃ . ၈ . ၁၉၈၅၊ ( ၃၃ )နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –  ရန်ကုန်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –   M.B.B.S, Mmed. Sc(Pathology)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –   တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်                                                                                                                   (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်                        –   ဦးကိုကိုတင်၊ ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                 ၉ / မတလ (နိုင်) ၀၂၀၀၃၉

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်                          –   ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း၊ကျောင်းဆရာမ(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –   ၁၂ / အစန(နိုင်) ၀၂၂၉၃၈

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                  –    ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –  ဒေါ်မြတ်ပွင့်ဖြူလွင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –   ၁၂ / အစန(နိုင်) ၁၉၃၄၅၆

လူမျိုး/ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်/ အလုပ်အကိုင်                –        –

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –   အမှတ်(၂၀၀)၊ အောင်မင်္ဂလာဒုံလမ်း
ရွာမအရှေ့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်

  • ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ( ကြည်း ) ၏ (၁၄.၁.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၁၅/ ၈၀၄၄ /၂၅ / ဦး၃ အရ ဗိုလ်ကြီးနေလွင်ထူးအား တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားအဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။