မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး (ပင်မ)အဆောက်အဦတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်း Lot-(1) နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ

တင်ဒါကိစ္စများ

Lot-(1)