မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး (ပင်မ)အဆောက်အဦတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် MDF Board ပြုလုပ်ထားသော ရုံးသုံးစားပွဲနှင့် ဘီရိုများ Lot-(2) နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ

တင်ဒါကိစ္စများ

Lot-(2)