မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပထမအကြိမ် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်အထိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမေးမြန်းခဲ့သည့်မေးခွန်းများအခြေအနေ

ပ-ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း/အဖြေများ

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပထမအကြိမ် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်အထိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမေးမြန်းခဲ့သည့်မေးခွန်းများအခြေအနေ

အသေးစိတ်ဖတ်ရန်………..