မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်/ သင်တန်း သွားရောက်မှုများ

ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်များ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ် / သင်တန်း သွားရောက်မှုများ
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့်
ရက်
ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာသွားရောက်သည့် နိုင်ငံပါဝင်တက်ရောက်  သူများကျင်းပမည့် ရက်ပေါင်းမှတ်
ချက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ၂၆.၁၁.၂၀၁၈ မှ ၇.၁၂.၂၀၁၈ ထိBureau of Parlimentary Studies and Trainingအိန္ဒိယနိုင်ငံ​ဒေါ်စုစုထွန်း၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြား
ရေးမှူး
၁၂ ရက်