မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်/ သင်တန်း သွားရောက်မှုများ

ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်များ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ် / သင်တန်း သွားရောက်မှုများ
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့်
ရက်
ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ သွားရောက်သည့် နိုင်ငံ ပါဝင်တက်ရောက်  သူများ ကျင်းပမည့် ရက်ပေါင်း မှတ်
ချက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ ၂၆.၁၁.၂၀၁၈ မှ ၇.၁၂.၂၀၁၈ ထိ Bureau of Parlimentary Studies and Training အိန္ဒိယနိုင်ငံ ​ဒေါ်စုစုထွန်း၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြား
ရေးမှူး
၁၂ ရက်