မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ၊ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းများနှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေ သုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(  ၂၃     )ရက်

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးမှ တင်သွင်းခဲ့သော ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ၊ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း(စာရင်းချုပ်/ သာမန်/ ငွေလုံး/ ကြွေးမြီ)များနှင့် ပတ်သက်၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာအား တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၆ နှင့်အညီ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်

၂။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေနှင့်ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းများကို စိစစ်လေ့လာခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည် –

(က)    ရငွေပိုင်းတွင် မူလခန့်မှန်းခြေ ကျပ်သန်းပေါင်း(၂၁၁.၈၆၉)သန်းဖြစ်ပြီး  ပြုပြင်ပြီး
ခန့်မှန်းခြေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၂၂၂.၄၀၈)သန်းရှိသဖြင့် မူလခန့်မှန်းခြေထက် ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၀.၅၃၉)သန်း ပိုရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၀.၄၆၂%)

( ခ )    သုံးငွေပိုင်းတွင် မူလခန့်မှန်းခြေကျပ်သန်းပေါင်း(၈၈၆၂၆.၃၆၅)သန်းမှ ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေကျပ်သန်းပေါင်း(၁၄၃.၈၄၆)သန်းဖြစ်သဖြင့် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေ ကျပ်သန်းပေါင်း (၈၈၇၇၀.၂၁၁)သန်း ပို၍သုံးထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး လိုငွေစုစုပေါင်းမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၈၈၅၄၇.၈၀၃)သန်း လိုငွေပြနေသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်၊

( ဂ )    ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေမှာ ဝန်ကြီးဌာနစုစုပေါင်းအတွက် ကျပ်သန်းပေါင်း(၅၀၉၁.၈၅၈)သန်းမှ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် (၁၀၄၁.၉၄၆)သန်း သုံးစွဲထားသည့်အတွက် (၂၀.၄၆၂%)ရာခိုင်နှုန်း ဖြည့်စွက်သုံးစွဲထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်၊

(ဃ)    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစုစုပေါင်းရငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၇၈၈၆.၁၄၇)သန်းမှ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကျပ်သန်းပေါင်း(၂၂၂.၄၀၈)သန်း ရရှိသည့် အတွက် စုစုပေါင်း၏(၁.၂၄၃)ရာခိုင်နှုန်း ရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

 

( င )    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေမှာ ဝန်ကြီးဌာနစုစုပေါင်းအတွက် သုံးငွေစုစုပေါင်း ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၆၀၆၇၂.၀၅၁)သန်းမှ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ကျပ်သန်းပေါင်း (၈၈၇၇၀.၂၁၁)သန်း သုံးစွဲထားသည့်အတွက် (၅၅.၂၄၉)ရာခိုင်နှုန်း သုံးစွဲထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။

အကြံပြုဆွေးနွေးမှု

၃။       ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သုံးငွေမှာ ဝန်ကြီးဌာနအားလုံ၏(၅၅.၂၄၉)ရာခိုင်နှုန်း သုံးစွဲထားသည့်အတွက် သုံးငွေနှင့် ထိုက်တန်သော အဆောက်အဦ၊ လမ်း၊ တံတားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေတွင်ပါဝင်သော ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း ရငွေ၊ သုံးငွေများနှင့်အတူ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါက အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုများကိုပါ စိစစ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးအပ်ပါသည်။

 

 

 

 

                                                                                        ဥက္ကဋ္ဌ

                                                            ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

                                                                           မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်