မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေနှင့် စုငွေများဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

Agriculture Loan & Deposit Law