မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

Land Law (ေျမယာခြန္ဥပေဒ)