“ အထူးအစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၀) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ”

အမိန့်ကြေညာချက်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၀)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် (၁၃)ရက်
( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက် )

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

“ အထူးအစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၀) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ”

          ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၀) ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပမည့်အစား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ မေလ ၄ ရက် (တနင်္လာနေ့)သို့ ပြောင်းရွှေ့ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ ဤရုံး၏ (၇.၄.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၀) အား ဤ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှမ်းမိုး ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

  (ပုံ)ဦးတာ
 ဥက္ကဋ္ဌ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်