(၁၄.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ

အခြား

Workshop