(၁-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ

အခြား
(၁.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
UNDP in Myanmar Philipp Annawitt, Sub – National Parliament Specialist၆.၉.၂၀၁၈ မှ
၇.၉.၂၀၁၈ ထိ
ICT Neworking ဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံ
ဆွေးနွေးပွဲ
UNDP in Myanmar
မှ တာဝန်ရှိသူများ
​ဒေါ်ခင်ရီမြင့်၊ ဒုတိယ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊
ဦးဖြိုးဝေလင်း၊အကြီး
တန်းစာရေး
Learning Centre၊
လွှတ်တော်သင်ကြား
ရေးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်
အဖွဲ့
၁၅.၉.၂၀၁၈ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်ပြ ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကိစ္စ
အပါအဝင် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ
ကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန်
မြန်မာနိုင်ငံ
လွှတ်တော်အဖွဲ့မှ
တာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌဇမ္ဗူသီရိဆောင်
အစည်းအဝေးခန်းမ၊
နေပြည်တော်
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၂၉.၉.၂၀၁၈မူဝါဒဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ
တာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များ   နှင့်တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ
ထိန်ထိန်သာဟိုတယ်၊
မကွေးမြို့
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၅.၁၀.၂၀၁၈လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပဉ္စမနှစ်စီမံ ကိန်းစက်ဝန်း သက်ဆိုင်သူအဖွဲ့ အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်သော ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးသပ်
ဆွေးနွေးပွဲ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှတာဝန်ရှိသူများ
ထီးလင်း၊ဆော၊ပေါက်၊
စေတုတ္တရာ၊မင်းတုန်း
(၅) မြို့နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ
Banquet Hall MICC – II၊ နေပြည်တော်
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၆.၁၀.၂၀၁၈နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံပွဲနိုင်ငံတော်သမ္မတလွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊
ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သား
လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ
မြို့တော်ခန်းမ၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၁၆.၁၀.၂၀၁၈မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး
အတွက် ဒုတိယအကြိမ်အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်
ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုတိယ ဥက္ကဌနှင့် လွှတ် တော်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဌနှင့်အတွင်းရေး မှူးများ  (၂၂) ဦး
အစိုးရအဖွဲ့ အောက်ထပ်
အစည်းအဝေးခန်းမ
အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီး
ကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့
အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊
ဝန်ကြီးရုံး
၁.၁၁.၂၀၁၈Second Meeting of “ Twe Let” Project Advisory Committeeအလုပ်သမားလူဝင်မှု
ကြီးကြပ်ရေးနှင့်
ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာနနှင့် (IOM) မှ တာဝန်ရှိ သူများ
ဦးသက်ခိုင်၊
တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်၊စလင်းမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
Hotel Max
နေပြည်တော်
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
​တိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မကွေးမြို့၁.၁၁.၂၀၁၈၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး
ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီမှ ဦးဇော်ဝင်း၊ ကံမမဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)နှင့် ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း၊
ချောက်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်
(၁)
မြို့တော်ခန်းမ၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၅.၁၁.၂၀၁၈​ဒေသန္တရစီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များ တာဝန်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားမကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန် ရှိသူများဒေါ်ခင်ရီမြင့်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ အောက်ထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ
၁၀ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၄.၁၁.၂၀၁၈ မှ ၅.၁၁.၂၀၁၈ထိစတုတ္ထအကြိမ်မြောက်ခေါင်းဆောင်မှု ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်လေ့လာ သင်ယူရေးဗဟိုဌာန
၁၁မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ SME အေဂျင်စီနှင့် SIYB Myanmar၁၆.၁၁.၂၀၁၈မကွေးစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ နေ့ ၂၀၁၈ လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အနေ ဖြင့်အထူးစျေးရောင်းပွဲတော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ SME အေဂျင်စီနှင့် SIYB Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူများလွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များလွတ်လပ်ရေးပန်းခြံ၊ မကွေးမြို့
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၁၂ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု (UNDP) အကူအညီဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှု       တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်
၁၇.၁၁.၂၀၁၈အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ် ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံအဂတိလိုက်စား   မှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိ သူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ချုပ်နှင့် ရွေးချယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ(၄၄) ဦး
မြို့တော်ခန်းမ၊ မကွေးမြို့
၁၃UNDP၂၆.၁၁.၂၀၁၈ မှ ၂၈.၁၁.၂၀၁၈ထိတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဌများ အတွက် ကော်မတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲUNDP  မှတာဝန်ရှိသူ
များ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှကော်မတီ ဥက္ကဌများအင်းယားလိတ် ဟိုတယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
၁၄ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၂၆.၁၁.၂၀၁၈ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၈ထိပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒဖော်ထုတ်ခြင်း ပညာရပ်နှင့်မူဝါဒသုတေသနပညာရပ် ဆိုင်ရာသင်တန်းတက်ရောက်ရန် ကိစ္စငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ​ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒေါ်ခင်သန္တာစိုး၊ဒုဦးစီး ဒေါ်စုသီရိစိန်၊ အငယ် တန်းစာရေးOrchid Hotel Yangon
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၁၅မြန်မာနိုင်ငံ EITI သုံးပွင့်
ဆိုင်ညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်များ
နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ EITIညှိနှိုင်း ရေးမှူးရုံး
၂၉.၁၁.၂၀၁၈မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲEITI မှတာဝန်ရှိသူများသယံဇာတ၊သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊လျှပ်စစ် နှင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ  ကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ ငွေစာရင်း ကော်မတီ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှဥက္ကဌ၊အဖွဲ့
ဝင်များ
ထိန်ထိန်သာ ဟိုတယ်(၁)၊ မကွေးမြို့
၁၆ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၃.၁၂.၂၀၁၈လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ စာအုပ်၊စာစောင် များမိတ်ဆက်ပွဲပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများလွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်Hilton Hotel၊ နေပြည်တော်
၁၇မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်
အဖွဲ့
၄.၁၂.၂၀၁၈လွှတ်တော်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
ဆွေးနွေးရန်ကိစ္စ
မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်အဖွဲ့မှ
တာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြာရေးမှူးချုပ်
ဇမ္ဗူသီရိဆောင်
အစည်းအဝေးခန်းမ၊
နေပြည်တော်
၁၈Renassance Institute၁၈.၁၂.၂၀၁၈မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဦးစားပေး ကဏ္ဍများနှင့် ပတ်သက်သည့်အလုပ် ရုံဆွေးနွေးပွဲRenassance Institute မှတာဝန်ရှိသူများလွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် လွှတ်တော်ရေးရာ
ကော်မတီဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးများ
မြို့တော်ခန်းမ၊ မကွေးမြို့
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၁၉ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၂၂.၁၂.၂၀၁၈ပညာရေးဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ
ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး နှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဦးအေးကျော်၊အောင်လံမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ၊ ဦးရဲမင်းစိုး၊ ဒုတိယ ဦးစီးမှူးPark Royal Hotel၊ နေပြည်တော်
၂၀ယုံကြည်ရာအသိပညာပြန့် ပွားရေးအသင်း၁၂.၁.၂၀၁၉ မှ ၁၃.၁.၂၀၁၉ ထိလွှတ်တော်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင် ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲယုံကြည်ရာအသိပညာ ပြန့် ပွားရေးအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ​ရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ နှင့် အတွင်းရေးမှူးများထိန်ထိန်သာ ဟိုတယ်(၁)၊ မကွေးမြို့
၂၁တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန၊ မကွေးမြို့၁၆.၁.၂၀၁၉လူမှုရေးရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန် ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများရွေးချယ်ခံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ
၂၂တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၁၇.၁.၂၀၁၉၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများတင်ပြနိုင်ရေး လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများဒေါ်ခင်ရီမြင့်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာနရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ