၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

2018 – 2019 (RE)