၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

2018-2019 Repair Budget