၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

2018-2019 Budget