၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

2019-2020 (ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ)