၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

2020 – 2021 Budget Law