ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ် ချက်အရ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရ

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။      တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၁အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ မတ်လ ၃ ရက်နေ့ (၁၀၀၀)နာရီအချိန

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။      တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၁(ဂ)အရအပ်နှင်းထား သော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပထမအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြ

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။      တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ အပ်နှင်း ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်နေ့ (၁