ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ

စဉ်   ဥပဒေအမည် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ၁ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ Download ၂   ပုဂ္ဂလ