ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး(၂၀.၆.၂၀၁၆)တွင်တင်သွင်းခဲ့သောအဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး(၂၀.၆.၂၀၁၆)တွင်တင်သွင်းခဲ့သောအဆိုများ   1st day (20.6.2016)