ပထမအကြိမ်ဥပဒေများ

ပထမအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ   စဉ် ဥပဒေအမည် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခ